INDRE INTELLIGENS

For å styrke forbindelsen med din indre intelligens, trenger du bevisst å lytte til din indre dialog, følelser og tanker. Dette hjelper deg med å forbedre forbindelsen og utvikle en dypere forståelse for din egen indre veiledning. Når du aktivt lytter til din indre intelligens, retter du oppmerksomheten innover for å forstå kroppens signaler før du tar beslutninger.

La din indre stemme veilede deg, slik at du kan oppdage den beste versjonen av deg selv. Du vil erkjenne din egen visdom, intelligens og veiviser uten å søke råd fra andre. Tillit til deg selv og å følge din egen sannhet er en kraftfull tilnærming.

Gir det mening? 💚

HJERTELIG VELKOMMEN

💚 25% OFF PÅ ALLE SMYKKER ~ trekkes automatisk i kassen 💚

There is an inner being of abundance and mystery which I seek to merge with. The temple gates open within and for a moment we touch the infinite light of eternity. I close my eyes and feel as the breath breathes me, the pulse penetrates any layers of desire and avoidance. We dance in the womb of the eternal mother

NYHETER

Every mala is handmade with sacred prayers that are woven into every knot. You can use it for counting your breath, alignment, calming your mind, reciting specific affirmations and healing mantras, and to manifest abundance into your life.

JA ~ TAKK