Skip to product information
1 of 1

My Mala Garden

Labradoritt Lommestein/ Labradorite Palmstone

Labradoritt Lommestein/ Labradorite Palmstone

Regular price 125,00 NOK
Regular price Sale price 125,00 NOK
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

LABRADORITT LOMMESTEIN 4-5CM

Kan gi mental skarpsindighet og kan redusere stress og uro. Kan gi beskyttelse og være en god drømmestein.
Chakra: Hjerte-solar plexus

En transformasjonssten som kan gi beskyttelse, styrke, energipåfyll og nye ressurser. Kan virke stimulerende og aktivere intuitive evner, samtidig som den jorder. Kan gi kraft og inspirasjon når du står fast, gi overblikk, høyere bevissthet, styrke, utholdenhet og vitalitet. 

Labradorite Palmstone 4-5cm

May cause mental acuity and may reduce stress and anxiety. Can provide protection and be a good dream stone.
Chakra: Heart-solar plexus

A transformation stone that can provide protection, strength, energy replenishment and new resources. Can stimulate and activate intuitive abilities, while grounding. Can provide power and inspiration when you are stuck, provide an overview, higher awareness, strength, endurance and vitality.

View full details

CRYSTALS

Believe what you are drawn to is exactly what your spirit is seeking.

MORE