Skip to product information
1 of 4

My Mala Garden

Purify Kit ~ White Sage, Palo Santo & Selenite

Purify Kit ~ White Sage, Palo Santo & Selenite

Regular price 259,00 NOK
Regular price Sale price 259,00 NOK
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

* English Below*

Hva er inkludert ~ 10 cm lang hver:

• Selenittstav
• Palo Santo
• Hvit Salvie

Den perfekte pakken for å hjelpe til med å rense et rom, smykker, deg selv, frigjøre negativitet og rense både spirituelt, mentalt og fysisk.

Salvie er en naturlig røkelse som brukes for å rense bort gammel energi slik at du kan ta imot ny, fresh energi. Salvien er kjent for sin evne til å rense, beskytte og høyne vibrasjoner. 

Denne røkelsen kan du ikke klare deg uten! Ikke bare kan den brukes til å rense dine krystaller & deg selv, men den kan brukes i så mange sammenhenger. 

Dette produktet er førsteklasses kvalitet - håndhøstet og håndbundet.
Selskapet ligger i vakre Sør-California, det er både økologisk og fairtrade. De bruker absolutt ingen plantevernmidler eller veksthormoner, og de soltørker sine frodige bunter for et rett og slett fantastisk helt naturlig produkt.

Selenitten vår kommer fra KONFLIKTFRIE marokkanske gruver som bruker metoder som etterlater et karbonfotavtrykk på nesten 0 i prosessen, basert på etiske kilder. Våre samarbeidspartnere har personlig tilknytning til landsbyen/familien som eier gruver og har bestemt at arbeidsforholdene er utmerket for de voksne gruvearbeiderne og poleringspersonalet som er involvert i å produsere disse kraftige krystallstavene.

Selenitt er viktig for å rense ens aura, siden tryllestaver er en form som styrer energistrømmen. Spesielt hvis man er følsom for andres emosjonelle energi, eller energien til et rom, vil bruk av selenittstaver for å rense auraen din fjerne den lave vibrasjonsenergien fra deg. Selenitt har en usedvanlig høy og ren vibrasjon, som fremmer superbevissthet. Det oppmuntrer oss fremover i livet, og fremmer oss kontinuerlig til å bli det salige og levende individet vi er i stand til å bli.

The perfect bundle to help purify a space, jewelry, your self, release negative and cleanse, spiritually, mentally and physically.

What's included ~ 10 cm long each:
• Selenite Crystal Wand
• Palo Santo
• White Sage Torch

White Sage is a natural incense that is used to cleanse away old energy so that you can receive new, fresh energy. It is known for its ability to cleanse, protect and raise vibrations.

You can't live without this incense! Not only can it be used to cleanse your crystals & yourself, but it can be used in so many contexts.

White Sage is premium quality of hand-harvested and hand-tied. The farm is located in beautiful Southern California, organic and fairtrade. They use absolutely no pesticides or growth hormones, and they sun dry their lush bundles for a simply amazing all natural product.

Our Selenite comes from CONFLICT-FREE Moroccan mines that utilize methods that leave a nearly 0 carbon footprint in the process, ethical sourced. Our collaborators has personally connection with the village/family who owns mines and has determined that working conditions are excellent for the adult miners and polishing staff involved in producing these powerful crystal wands.

Selenite is essential for cleansing one's aura, as wands are a shape that directs energy flow. Especially if one is sensitive to other people’s emotional energy, or the energy of a space, using selenite wands to cleanse your aura will remove that low vibration energy from you. Selenite has an exceptionally high and pure vibration, which promotes super-consciousness. It encourages us forward in life, continually promoting us to become the blissful and vibrant individual we are capable of becoming.

View full details

CRYSTALS

Believe what you are drawn to is exactly what your spirit is seeking.

MORE