Skip to product information
1 of 1

My Mala Garden

Smoky Quartz ~ Touchstone/ Palm Stone

Smoky Quartz ~ Touchstone/ Palm Stone

Regular price 99,00 NOK
Regular price Sale price 99,00 NOK
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

* English Below*

Røykkvarts en sjelden og vakker gjennomsiktighet som trekker lys inn i nyanser av svart og brunt. Det er en talisman av rotchakraet, et anker i den naturlige verden, som trekker hvit lysenergi fra kronen ned gjennom kroppen for å være dypt forankret i det fysiske planet.

I stedet for å bare synliggjøre negative energier og emosjonelle blokkeringer, løser denne krystallen forsiktig opp disse energiene når den møter dem, og lar positive frekvenser ta deres plass.

Røykkvarts er en meget kraftig metafysisk stein som avgir energi på et høyt nivå, men den jobber sakte og nøysomt. Røykkvarts hjelper deg til å komme i balanse med jordens energier, og er bra for å lindre depresjon. Bruk Røykkvarts for å absorbere negativ energi og beskytte mot elektromagnetisk forurensning. Energien fra Røykkvarts blir ofte brukt for å lette manifestasjon av ens drømmer og mål.

Størrelse: 3.5-4.5 cm

* Alle steiner og krystaller kommer fra naturen og vil variere i form og farge ~ krystallen du mottar vil derfor være helt unik, på sin unike måte. 

Smoky quartz is a very powerful metaphysical stone that emits energy at a high level, but it works slowly and frugally. Smoky quartz helps you get in balance with the earth's energies, and is good for relieving depression. Use Smoky Quartz to absorb negative energy and protect against electromagnetic pollution. The energy from smoky quartz is often used to facilitate the manifestation of one's dreams and goals.

In the realm of dark stones, Smoky Quartz offers a rare and beautiful transparency that draws light into shades of black and brown. It is a talisman of the Root Chakra, an anchor in the natural world, drawing white light energy from the Crown down through the body to be deeply rooted into the physical plane.

Smoky Quartz allows one to attune to the light instead of being consumed by life. Rather than merely surfacing negative energies and emotional blockages, this crystal gently dissolves these energies as it encounters them, allowing positive frequencies to take their place

Size: 3.5-4.5 cm

* All stones and crystals come from nature and will vary in shape and color ~ the crystal you receive will therefore be completely unique, in its own unique way.

View full details

CRYSTALS

Believe what you are drawn to is exactly what your spirit is seeking.

MORE