Skip to product information
1 of 1

My Mala Garden

Unakite ~ Touchstone/ Palm Stone

Unakite ~ Touchstone/ Palm Stone

Regular price 89,00 NOK
Regular price Sale price 89,00 NOK
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

* English below *

Kan hjelpe til å kontrollere sitt eget liv og skape egne skjebner. Kan bidra til større livsinnhold. Hevdes å kunne redusere søvnløshet. God drømmestein.

Mange bruker Unakitt for å bringe underbevisstheten til en erindring av perfekt helse. Unakitt har en mild måte å jobbe på for å sende ut fredelige vibber til det nærliggende. Den kan være nyttig på jobb eller hjemme, da den gir beroligende energier i miljøet. Bære den med deg når du går til forsamlinger med store grupper av mennesker for å bidra til å holde fred. Meditere med Unakitt på det tredje øye for å bringe kunnskap fra høyere selvtillit inn i hjertet for forståelse og gjennomføring.

Størrelse: 4 cm

* Alle steiner og krystaller kommer fra naturen og vil variere i form og farge ~ krystallen du mottar vil derfor være helt unik, på sin unike måte. 

.

Can help control their own lives and create their own destinies. Can contribute to greater life content. Claimed to be able to reduce insomnia. Good dream stone.

Many people use Unakitt to bring the subconscious to a memory of perfect health. Unakitt has a gentle way of working to send out peaceful vibes to the neighborhood. It can be useful at work or at home, as it provides soothing energies in the environment. Carry it with you when you go to gatherings with large groups of people to help keep the peace. Meditate with Unakitt on the third eye to bring knowledge from higher self-confidence into the heart for understanding and implementation.

Size: 4 cm 

* All stones and crystals come from nature and will vary in shape and color ~ the crystal you receive will therefore be completely unique, in its own unique way.

View full details

CRYSTALS

Believe what you are drawn to is exactly what your spirit is seeking.

MORE